Kunder och case

Sedan starten år 2009 har WordOn hjälpt över 100 kunder att lyckas med sin marknadsföring i digitala medier. Kunderna finns inom en rad olika branscher. Här kan du se, höra och läsa vad några av dem tycker om vårt samarbete.

Mäklarhuset

Mäklarhuset

Bakgrund

Historiskt sett har fastighetsmäklare i princip lagt all sin marknadsföring i printmedia (lokala, regionala och rikstäckande dagstidningar). Marknadsföringen har nästan helt bestått av utbudsannonsering, det vill säga att visa upp objekt till försäljning – allt för att försöka få så många leads som möjligt med bostadsägare som vill sälja sin bostad.

Utmaning

Mäklarhuset är den fjärde största mäklaren i Sverige och i topp ligger Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån – betydligt större än alla andra mäklare. Mäklarhuset insåg att de var tvungna att effektivisera sin marknadsföring för att kunna konkurrera med de största. Slutsatsen blev att de måste bli mer digitala och det var därför WordOn fick uppdraget.

Lösning

Under 2013, som var Mäklarhusets första år som kund hos WordOn, fick vi 1,5 miljoner kronor av deras totala budget på 55 miljoner kronor. Vi hjälpte Mäklarhuset att ta fram rätt budskap för rätt målgrupp och att hitta de rätta digitala kanalerna, i stället för att investera i printmedia.

Resultat

Resultatet blev 400 procent fler värderingsförfrågningar (leads) under 2013 jämfört med 2012. Med andra ord, WordOn ökade effekten för Mäklarhuset med 400 procent genom att bara använda cirka 1/50 av deras totala budget. Sedan dess har vi fått betydligt mer av den budgeten.

Cylinda

Cylinda

Bakgrund

När Cylinda kom till WordOn 2013 var de framförallt starka i en äldre målgrupp (55+). Fokus blev därför att öka varumärkeskännedomen och försäljningen i en yngre målgrupp (35-55 år) samtidigt som Cylinda inte fick förlora den starka positionen i den äldre målgruppen.

Utmaning

Cylinda vände sig till WordOn för att få så bra spridning som möjligt av deras reklamfilm i digitala medier. Utmaningen var att lyckas få tillräcklig varumärkeskännedom och trafik i relation till sina största konkurrenter trots en betydligt mindre budget.

Lösning

Under sista kvartalet 2013 investerade Cylinda 1,3 miljoner kronor som ett initialt test. Denna budget investerades uteslutande i digitala kanaler med målet att Cylinda skulle få så mycket exponering, trafik och varumärkeskännedom som möjligt.

Det initiala testet gav så bra effekt att Cylinda, trots att de tidigare hade planerat att även marknadsföra sig i linjär TV, valde att bara fortsätta i de digitala kanaler som WordOn föreslagit.

Resultat

Idag får Cylinda över 1,2 miljoner besökare till sin sajt – en ökning med över 170 procent jämfört med 2012. Besökarna på Cylindas sajt interagerar med vitvaruväljaren och länkas därefter vid köpintresse vidare till återförsäljare som Elgiganten och Tretti.se.

Samarbetet med Cylinda visar tydligt att det går att öka varumärkeskännedomen genom att använda sig av enbart digitala medier. Efter införandet av länkar till återförsäljarna har det även blivit tydligt att Cylindas insatser driver försäljning hos återförsäljarna.

Elitloppet

Bakgrund

I januari 2016 fick WordOn uppdraget att genomföra en digital kampanj för Elitloppet. Elitloppet på Solvalla är Sveriges och en av världens största och mest prestigefyllda travtävlingar. Tidigare hade loppet främst lockat travintresserade och större delen av biljettförsäljningen skedde via biljettkassorna i entrén, vilket orsakade långa köer och väntetider.

Utmaning

Elitloppets utmaning var att öka biljettförsäljningen online och samtidigt flytta försäljning från köp i biljettkassorna vid entrén. Elitloppet ville även nå en bredare målgrupp än enbart travintresserade.

Lösning

För att lättare nå rätt målgrupp och kommunicera på rätt sätt delade vi upp Elitloppets målgrupp i tre kategorier:

  1. Travintresserade – kärnmålgruppen som är troliga besökare av Elitloppet. Vi nådde dessa via displayannonsering på nischade travsajter med huvudsyftet att flytta köpen från fysiska biljettkassor till köp digitalt. Budskapet var ”slipp köa och delta automatiskt i tävling”.
  2. Företagare. Här satsade vi på displayannonsering på B2B-tunga sajter för att nå de företagare som vill bjuda medarbetarna på en kul kickoff eller kunderna på en publikfest på Solvalla.
  3. Den bredare målgruppen – som lika mycket eller mer vill åt publikfesten snarare än travtävlingen i sig. Vi nådde dessa dels via displayannonsering mot målgruppsspecifik geografi och demografi samt genom redaktionell annonsering och videodistribution i breda kanaler. Budskapet som kommunicerades var främst inriktat på folkfesten och stämningen kring Elitloppet.

Vi förhandlade fram bättre villkor i tidigare använda kanaler och identifierade nya för att hitta bästa möjliga avkastning sett till exponering och försäljning. Under kampanjens gång optimerades placeringarna, budskap och kanaler valdes bort och lades till beroende på utfall.

Resultat

Under 2017 års kampanj ökade antalet sålda webbiljetter med 25 procent jämfört med 2016, samtidigt som försäljningen i biljettkassorna minskade något.

Trafiken under kampanjperioden ökade med 12 procent jämfört med 2016 och andelen påbörjade köpflöden med hela 30 procent tack vare mer relevant trafik och förbättrade CTA:er.

Sammantaget var utfallet mycket bra och samstämde väl med de mål som satts upp på förhand. Hela Elitloppshelgen hade ett mycket högt besökarantal och på lördagen uppmättes det högsta besökarantalet någonsin.